عکس
فضاسازی یادمان شهدای پاوه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱
غبار روبی یادمان شهدای پاوه توسط خادمین شهدا  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۱ تير ۱۳۹۸ ۲۰:۴۷
فضای سازی یادمان شهدای والفجر ۴ توسط خادمین شهدا  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۱ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۱۴
مزار شهدای گمنام باشگاه افسران سنندج غبارروبی شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۱ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۱۰
نشست هم اندیشی اصحاب رسانه کرمانشاه با روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۰ تير ۱۳۹۸ ۱۹:۳۳
آماده سازی یادمان شهدای زریوار برای بازدید زائران  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۰ تير ۱۳۹۸ ۱۳:۱۴