نماهنگ "راه‌ نور"

نماهنگ "راه‌ نور"

سردار کارگر: سپاه عمود خیمه نظام جمهوری اسلامی ایران است/ خباثت و تبلیغات دشمنان علیه سپاه، حقانیت این نهاد انقلابی را نمایان‌تر می‌کند

سردار کارگر: سپاه عمود خیمه نظام جمهوری اسلامی ایران است/ خباثت و تبلیغات دشمنان علیه سپاه، حقانیت این نهاد انقلابی را نمایان‌تر می‌کند