ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور، خیانت است/پیشرفت و تکامل نیازمند تفکر بسیجی است

ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور، خیانت است/پیشرفت و تکامل نیازمند تفکر بسیجی است

عملیات «طریق‌القدس» نقطه آشکار وحدت راهبردی ارتش، سپاه و سایر نیرو‌های مردمی و مدافع وطن بود

عملیات «طریق‌القدس» نقطه آشکار وحدت راهبردی ارتش، سپاه و سایر نیرو‌های مردمی و مدافع وطن بود