بازدید دکتر صالحی و سردار کارگر از غرفه راهیان نور

بازدید دکتر صالحی و سردار کارگر از غرفه راهیان نور

مــا قوی هستـیـــــــم

مــا قوی هستـیـــــــم

نیاز امروز  عرصه بین‌الملل راهیان نور بهره گیری از عنصر قدرت رسانه‌ای است

نیاز امروز عرصه بین‌الملل راهیان نور بهره گیری از عنصر قدرت رسانه‌ای است

اردوهای راهیان نور عرصه‌ای مهم برای انس با ارزش‌های دفاع مقدس است

اردوهای راهیان نور عرصه‌ای مهم برای انس با ارزش‌های دفاع مقدس است

اردوهای راهیان نور حرکتی بسیار بزرگ و ماندگار است/حل مشکلات مردم با روحیه دفاع مقدس

اردوهای راهیان نور حرکتی بسیار بزرگ و ماندگار است/حل مشکلات مردم با روحیه دفاع مقدس