حضور ۴۲ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر زائر راهیان نور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸

حضور ۴۲ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر زائر راهیان نور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸

جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند

جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند

حضور بیش از هفت میلیون نفر زائر راهیان نور به صورت سالانه در یادمان‌های دفاع مقدس

حضور بیش از هفت میلیون نفر زائر راهیان نور به صورت سالانه در یادمان‌های دفاع مقدس

نمایش بزرگ اربعین با تلفیق راهبرد مشترک سفرهای راهیان نور

نمایش بزرگ اربعین با تلفیق راهبرد مشترک سفرهای راهیان نور