مرکز طراحان راهیان نور
لوح| عملیات والفجر 3
۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۷
لوح| سالروز شهادت شهیدان
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱
لوح| شیر مرد کوچک کردستان
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۲
لوح| سخن نگاشت
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۵۴
لوح| سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد 
۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۵۰
لوح| مشق شهادت1
۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۴۴
لوح| سالروز شهادت شهید میر باقر طباطبایی نژاد
۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۳۹
لوح| مدافعان عشق2
۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰
اینفوگرافی| یادمان شهدای مرصاد
۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹