مرکز طراحان راهیان نور
لوح| مراسم بزرگداشت شهدای عملیات نصر7
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۱۴
لوح| جوان های امروز
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۴۷
نقاشی دیجیتال| شهید عباس بابایی
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۲۷
مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۴۶
نقاشی دیجیتال| سردار شهید علیرضا موحدی دانش
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۳۷
لوح | سالروز شهادت حاج علیرضا موحد دانش
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۱۸
لوح| مشق شهادت
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۱۳
لوح| حاج احمد متوسلیان
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۴۳
لوح| امیر سر لشکر حسین ادبیان
۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۵