عکس
دل من خون شد ازین غم، تو کجایی!  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۰۲
پویش شعار ما پیروزیم در یادمان شرهانی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۸:۲۶
صبحگاه خادمین یادمان عملیات کربلای4  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۳۴
علی اکبرهایی که علی اصغرگونه بازگشتند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۸:۱۰
جاذبه غروب را باید در شرهانی به تماشا نشست  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۵۷