عکس
حضور مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه در مرکز جهاد رسانه‌ای راهیان نور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۰۶
اجرای مراسم عقد در یادمان شهدای غریب سیرانبند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۶
بازدید سردار ادیبی از یادمان زریوار  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۳۷
شنای خادمین یادمان های زریوار و والفجر ۴ در دریاچه مریوان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۰
حضور مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه در مرکز جهاد رسانه‌ای راهیان نور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۱۳
بازدید مدیران و روسای شعب بانک مهر اقتصاد کرمانشاه از یادمان عملیات مرصاد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۲
بازدید وزیر بهداشت و استاندار کرمانشاه از یادمان شهدا مرصاد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۵۸
آماده سازی یادمان بلفت و دوپازا و فضا سازی یادمان جهت سالروز عملیات نصر ۷  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۵۳
مسابقه تیراندازی خادمین در یادمان زریوار  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۳۲