ارسال اين مطلب به دوستان

(( از کالیفرنیا تا کردستان با چریکی‌ترین فرمانده نظامی ایران ))