۰
تاریخ انتشار
شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۸
کد مطلب : ۷۸۵۹

گزارش تصویری/ حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

عکاس: حسن عسگری
 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

 • حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

  حضور پرشور کاروان های راهیان نور در یادمان شهدای عملیات کربلای یک (قلاویزان)

نام شما

آدرس ايميل شما