۰
تاریخ انتشار
شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲
کد مطلب : ۷۶۹۹

گزارش تصویری/ یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

عکاس: کیارش باستانی - جمال‌الدین کاراندیش
 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

 • یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

  یادواره شهدای منطقه عملیاتی حاج عمران

نام شما

آدرس ايميل شما