۰
تاریخ انتشار
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۱۰
کد مطلب : ۵۴۳۳

گزارش تصویری/ بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

  بازدید رئیس حوزه هنری کردستان از جهاد رسانه ای شهید رهبر

نام شما

آدرس ايميل شما