مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
 
🔹 اینجا، بازی دراز... <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
🔹 اینجا، بازی دراز...
کد مطلب:۱۶۳۱۰
گزارش مردمی صندوق جبهه <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
گزارش مردمی صندوق جبهه
کد مطلب:۱۶۲۷۳
مراسم بزرگداشت روز ملی راهیان نور <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
مراسم بزرگداشت روز ملی راهیان نور
کد مطلب:۱۶۱۷۵
تیزر روز ملی راهیان نور <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تیزر روز ملی راهیان نور
کد مطلب:۱۶۱۶۵
نماهنگ مثل شهیدان منتشر شد+فیلم <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماهنگ مثل شهیدان منتشر شد+فیلم
کد مطلب:۱۶۱۰۲
نماهنگ دیار عاشقان منتشر شد+فیلم <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماهنگ دیار عاشقان منتشر شد+فیلم
کد مطلب:۱۶۰۸۹
پوستر| سیدالشهدای جبهه ی مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
پوستر| سیدالشهدای جبهه ی مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
کد مطلب:۱۵۶۰۶
بازدید سلطانی فر،وزیر ورزش و جوانان از غرفه راهیان نور <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
بازدید سلطانی فر،وزیر ورزش و جوانان از غرفه راهیان نور
کد مطلب:۱۶۰۰۱
کلیپ/ غرفه ستاد مرکزی راهیان نور در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
کلیپ/ غرفه ستاد مرکزی راهیان نور در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
کد مطلب:۱۵۹۸۳
حضور سردار یزدی در غرفه ستادمرکزی راهیان نور کشور <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
حضور سردار یزدی در غرفه ستادمرکزی راهیان نور کشور
کد مطلب:۱۵۹۶۵
اولین روز نمایشگاه / غرفه ستاد مرکزی راهیان نور کشور <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
اولین روز نمایشگاه / غرفه ستاد مرکزی راهیان نور کشور
کد مطلب:۱۵۹۵۸
پوستر دویار صادق
پوستر دویار صادق
کد مطلب:۱۵۸۸۴
لوح| بوی محرم
لوح| بوی محرم
کد مطلب:۱۵۸۷۲
لوح| روزی که سردشت قربانی یک حادثه شد
لوح| روزی که سردشت قربانی یک حادثه شد
کد مطلب:۱۵۸۰۱
هجرت سازنده‌ی فاطمه معصومه (س) + فیلم <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
هجرت سازنده‌ی فاطمه معصومه (س) + فیلم
کد مطلب:۱۵۷۹۵
مجموعه لوح| شهدای شاخص 99
مجموعه لوح| شهدای شاخص 99
کد مطلب:۱۵۷۸۵
بیسیم چی| شب قدر ،شب صلح و سلام‌است <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
بیسیم چی| شب قدر ،شب صلح و سلام‌است
کد مطلب:۱۵۷۲۸
راه تا ماه| شهید سید مجتبی هاشمی <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
راه تا ماه| شهید سید مجتبی هاشمی
کد مطلب:۱۵۷۲۷