مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
 
سلام بر راهیان نور <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
سلام بر راهیان نور
کد مطلب:۱۷۰۷۲
«نسل بعدی» پای کار انقلاب و شهدا <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
«نسل بعدی» پای کار انقلاب و شهدا
کد مطلب:۱۷۰۴۶
راه آسمان | فتح المبین <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
راه آسمان | فتح المبین
کد مطلب:۱۷۰۲۱
🎵 نماهنگ| مسیر عشق <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
🎵 نماهنگ| مسیر عشق
کد مطلب:۱۷۰۲۰
🎵مثل شهیدان <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
🎵مثل شهیدان
کد مطلب:۱۶۹۵۲
راه آسمان | طلائیه <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
راه آسمان | طلائیه
کد مطلب:۱۶۹۳۲
🎵نماهنگ ابناء المهدی⁣ <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
🎵نماهنگ ابناء المهدی⁣
کد مطلب:۱۶۹۲۶
نماهنگ "صبح" منتشر شد <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماهنگ "صبح" منتشر شد
کد مطلب:۱۶۵۴۳
کمیک موشن| علمدار پدر <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
کمیک موشن| علمدار پدر
کد مطلب:۱۵۶۰۲
حضور کاروان راهیان نور کارکنان دادگستری خوزستان در یادمان شهدای کربلای پنج <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
حضور کاروان راهیان نور کارکنان دادگستری خوزستان در یادمان شهدای کربلای پنج
کد مطلب:۱۶۵۲۲
تیزر ثبت نام خادم شهدا ویژه راهیان نور جنوب <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تیزر ثبت نام خادم شهدا ویژه راهیان نور جنوب
کد مطلب:۱۶۴۸۸
عبـور کـُن.... <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
عبـور کـُن....
کد مطلب:۱۶۴۵۸
کلیپ ماجرای شب دهم به مناسبت سالروز عملیات محرم <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
کلیپ ماجرای شب دهم به مناسبت سالروز عملیات محرم
کد مطلب:۱۶۴۳۲
🔻 در مسیر عاشورا ... <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
🔻 در مسیر عاشورا ...
کد مطلب:۱۶۳۷۳
.: از همین دیـار ... <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
.: از همین دیـار ...
کد مطلب:۱۶۳۵۷
روایت شهید چمران از نبرد باضد انقلاب در شهر پاوه+فیلم <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
روایت شهید چمران از نبرد باضد انقلاب در شهر پاوه+فیلم
کد مطلب:۱۶۳۲۲
🔹نقل رهبر انقلاب از عملیات رمضان <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
🔹نقل رهبر انقلاب از عملیات رمضان
کد مطلب:۱۶۳۱۲
نماهنگ/ با یاد قاسم و اکبر، حسین تنها نمیزاریم <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماهنگ/ با یاد قاسم و اکبر، حسین تنها نمیزاریم
کد مطلب:۱۶۳۱۶