مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۱۹
کد مطلب : ۱۶۳۹۷
به مناسبت هفته ناجا؛

نقش نیروی انتظامی در جریان فرهنگی راهیان نور کشور

نقش نیروی انتظامی در جریان فرهنگی راهیان نور کشور
به گزارش راهیان نور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از دوران دفاع مقدس تشکیل شد، اما بدنه این نیرو همان‌هایی بودند که در دوران جنگ تحمیلی در کمیته‌های انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی حضور داشتند و آن ۳ نیرو در دفاع مقدس نقش داشتند. یعنی وقتی از نقش نیروی انتظامی در دفاع مقدس سخن می‌گوییم، در واقع از نقش کمیته‌های انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی در آن دوران سخن می‌گوییم و در ادامه می‌بینیم که نقش این نیرو‌ها در دفاع مقدس انکار کردنی نیست.

ماموریت اصلی نیروی انتظامی حفظ امنیت شهر‌ها و روستا‌های کشور است و مانند ارتش و یا سپاه ماموریت دفاع از مرز‌ها در برابر دشمن خارجی را بر عهده ندارد، اما این به معنای عدم حضور این نیرو در جبهه‌های دفاع مقدس نیست، همانطور که مردم عادی داوطلبانه و در قالب نیروی بسیجی در جبهه‌ها حضور پیدا می‌کردند نیرو‌های نیروی انتظامی نیز عمدتا بصورت داوطلبانه عازم جبهه‌ها می‌شدند و این اتفاقا ارزش کار آن‌ها را چند برابر می‌کرد، این حضور آنقدر گسترده بود که منجر به تشکیل تیپ روح الله متشکل از نیرو‌های کمیته انقلاب اسلامی شد که در چند عملیات نیز مشارکت داشت.

هزاران رزمنده نیروی انتظامی در طول ۸ سال دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور یافتند که از ميان اين نيرو ها تعدادی شهيد، جانباز و آزاده تقديم شد .به جرات مي توان گفت نیروی انتظامی هزاران شهید دفاع مقدس دارد که بر تارک این نیرو می‌درخشند. اینان شاهدان حضور و نقش آفرینی نیروی انتظامی در دفاع مقدس هستند.

البته جا دارد به نقش کمیته‌های انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی کل کشور در دفاع مقدس بطور جداگانه پرداخته شود. شهدای ژاندارمری در پاسگاه‌های مرزی غرب کشور از اولین شهدای جنگ تحمیلی هستند که امروز کمتر از آنان یاد می‌شود و به نوعی در عین نام آوری گمنام هستند. اما امروز فرهنگ دفاع مقدس در این نیرو جاری است و بسیاری از نیروهایش همچنان از روحیه جهادی و شهادت طلبی برخوردار هستند. خصوصا باید گفت که این روحیات اکنون در بخش مرزبانی و مبارزه با اشرار وگروهک‌های ضد انقلاب در نقاط مرزی کشور نمود بیشتری دارد. بر همین اساس است که مقام معظم رهبری نیروی انتظامی را مجاهدان فی سبیل الله توصیف کرده‌اند.

نیرو‌های انتظامی چه در ۸ سال دفاع مقدس و چه بعد از آن در حفظ امنیت کشور نقش مهمی در کنار نیرو‌های ارتش، سپاه وبسیج داشتند که باید به خوبی معرفی شود. در این بین تشکیل"قرارگاه راهیان نور ناجا" در نیروی انتظامی گامی مهم برای تبیین و حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است تا مجاهدت‌ها و ایثارگری های رزمندگان ناجا به فراموشی سپرده نشود.

ایجاد قرارگاه راهیان نور ناجا در ساختار ستاد مرکزی راهیان نور کشور مهم ترین قدم برای نشر ارزش های حماسه و مقاومت در خانواده بزرگ ناجا می باشد.

قرارگاه راهیان نور ناجا از بدو تاسیس (1390 ه ش) تا کنون فعالیت های زیادی در حوزه ترافیکی، امنیتی و انتظامی، تأمین امنیت عمومی کاروان ها و زائران راهیان نور و ایجاد تمهیدات ویژه جهت تأمین تردد زائرین و کاروان ها در محورها و مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس ایفا نموده است.

اداره امور یادمان های تحت پوشش در راهیان نور جنوب، غرب و شمالغرب و راهیان نور خلیج فارس براساس سیاست های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی راهیان نور کشور از دیگر اقدامات این نیروی خدوم نیروهای مسلح انقلاب اسلامی می باشد.

هم اکنون یادمان های دفاع مقدس، شاهد حضور فرماندهان و رزمندگان ناجا به عنوان راوی و بیان روایتگری حماسه های دفاع مقدس می باشند.

لازم به ذکر است که تشکیل کارگروه تخصصی امنیتی و انتظامی ستاد مرکزی راهیان نور از مسئولیت های ناجا می باشد.

همچنین اعزام کاروان های راهیان نور ناجا، برپایی نمایشگاه و استقرار و حضور رزمندگان و فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی) در یادمان های تحت پوشش برای تبیین نقش آنها و سایر رزمندگان اسلام طی دوران دفاع مقدس نیز از جمله فعالیت های قرارگاه راهیان نور ناجا در جریان بزرگ فرهنگی تربیتی راهیان نور است. 
نام شما

آدرس ايميل شما