_Qrcode_barcode

نکوداشت 25 مهرماه

روایت ایستادگی مردم پاوه

گفتاری از امام خامنه ای

25 مهر 1394 ساعت 1:48

پاوه-راوی راهیان نور- مردم پاوه و برگزیدگان پاوه و جوانان مؤمن پاوه ایستادند، مقاومت کردند و توانستند این جایگاه برجسته را برای خودشان حفظ کنند. همه در این حرکت عظیم شرکت داشتند؛ البته پاوه محور بود، مرکز بود.


من در دوران جنگ، در سال ۶۰ آمدم پاوه. فضای سختی بود. انسان میدید که دشمن سعی کرده است فضای ناامنی را بر این منطقه تحمیل کند. اوائل یا نیمه‌های فروردین بود، برف روی زمین بود، ما رفتیم روی ارتفاعات. من دیدم همراهان ما اصرار میکنند که اینجا ناامن است، باید برگردید. یعنی آن روز ارتفاعات مشرف به شهر امنیت نداشت. در یک چنین شرائطی، مردم پاوه و برگزیدگان پاوه و جوانان مؤمن پاوه ایستادند، مقاومت کردند و توانستند این جایگاه برجسته را برای خودشان حفظ کنند. منطقه اینجور بود. حالا من پاوه را که مرکزیت داشت و اساس کار، پاوه بود، ذکر میکنم؛ والّا شهرستانِ آن روز که شامل روانسر و جوانرود و ثلاث باباجانی و بقیه‌ی مناطق کوچک بود، همه در این حرکت عظیم شرکت داشتند؛ البته پاوه محور بود، مرکز بود.

بیانات امام خامنه ای در اجتماع مردم پاوه‌ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵

انتهای پیام/


کد مطلب: 5976

آدرس مطلب :
http://www.rahianenoor.com/fa/news/5976/روایت-ایستادگی-مردم-پاوه

راهيان نور
  http://www.rahianenoor.com