مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
 
اجرمان با خداست
اجرمان با خداست
کد مطلب:۱۸۹۷۰
فیلم| بازدید کاروان خانوادگی استان اصفهان از باشگاه افسران <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
فیلم| بازدید کاروان خانوادگی استان اصفهان از باشگاه افسران
کد مطلب:۱۸۰۹۷
روایت حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در یادمان شهدای زریوار <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
روایت حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در یادمان شهدای زریوار
کد مطلب:۱۸۰۹۵
پذیرایی به سبک شهدا <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
پذیرایی به سبک شهدا
کد مطلب:۱۸۰۸۰
پیام شهدای عملیات والفجر۴ برای مردم ایران <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
پیام شهدای عملیات والفجر۴ برای مردم ایران
کد مطلب:۱۸۰۷۸
نماهنگ گنج جنگ <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماهنگ گنج جنگ
کد مطلب:۱۸۰۷۳
نماد ایستادگی تا آخرین نفس+فیلم <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماد ایستادگی تا آخرین نفس+فیلم
کد مطلب:۱۸۰۶۴
در صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز چه گذشت + فیلم <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
در صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز چه گذشت + فیلم
کد مطلب:۱۷۹۹۷
نماهنگ دلتنگی منتشر شد <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماهنگ دلتنگی منتشر شد
کد مطلب:۱۷۸۹۸
قسمت دوم مستند شط عاشقی <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
قسمت دوم مستند شط عاشقی
کد مطلب:۱۷۸۲۳
قسمت دوم مستند شط عاشقی <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
قسمت دوم مستند شط عاشقی
کد مطلب:۱۷۸۲۲
قسمت اول مستند شط عاشقی <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
قسمت اول مستند شط عاشقی
کد مطلب:۱۷۷۶۴
روايتگری حاج حسین کاجی در یادمان کربلای ۴ <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
روايتگری حاج حسین کاجی در یادمان کربلای ۴
کد مطلب:۱۷۷۲۵
نماهنگ "درخت انقلاب" از پیشرفت‌ها تا رویش‌های انقلاب اسلامی <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماهنگ "درخت انقلاب" از پیشرفت‌ها تا رویش‌های انقلاب اسلامی
کد مطلب:۱۷۴۸۶
قسمت اول| مجموعه آیتم چند قدم تا نقطه رهایی <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
قسمت اول| مجموعه آیتم چند قدم تا نقطه رهایی
کد مطلب:۱۷۴۸۵
نماهنگ "راه‌ نور" <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نماهنگ "راه‌ نور"
کد مطلب:۱۷۴۷۹
نسخه کامل مستند "خاکریز غزل"/ روایتی از حضور جمعی از شعرای آئینی در راهیان نور جنوب کشور <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نسخه کامل مستند "خاکریز غزل"/ روایتی از حضور جمعی از شعرای آئینی در راهیان نور جنوب کشور
کد مطلب:۱۷۳۹۳
مستند کوتاه آزمون های دشوار <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
مستند کوتاه آزمون های دشوار
کد مطلب:۱۷۳۵۲