مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب : ۱۹۴۵۵
در جلسه شورای مرکزی پیشکسوتان راهیان نور

سرهنگ حسین زاده:این شورا می تواند با راهبری و هدایت و نقش مشورتی خود این نهضت را پویاتر کند.

روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور کشور
حاج حسین یکتا گفت: مزار شهدا دارالشفا هستند ؛ما باید بدانیم که فرمایشات مقام معظم رهبری حکمت دارد و حکمت برای ما ماموریت ایجاد می کند و ماموریت برای ما مسئولیت دارد پس باید در حوزه راهیان نور به صورت همه جانبه فعالیت داشته باشیم.
وی افزود :در راهیان نور باید تداوم ارتباط با آن شکلی که شایسته آن است احیا شودچرا که ما امروز نیاز به ایجاد حلقه حکمرانی میانی در راهیان نور است.
حاج حسین یکتا گفت: مزار شهدا دارالشفا هستند ؛ما باید بدانیم که فرمایشات مقام معظم رهبری حکمت دارد و حکمت برای ما ماموریت ایجاد می کند و ماموریت برای ما مسئولیت دارد پس باید در حوزه راهیان نور به صورت همه جانبه فعالیت داشته باشیم. وی افزود :در راهیان نور باید تداوم ارتباط با آن شکلی که شایسته آن است احیا شودچرا که ما امروز نیاز به ایجاد حلقه حکمرانی میانی در راهیان نور است.
به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور کشور،در جلسه شورای مرکزی پیشکسوتان راهیان نور که در ستاد مرکزی راهیان نور کشور با حضور پیشکسوتان حوزه راهیان نور برگزار شد ،دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور سرهنگ پاسدار روح الله محمدحسین زاده عنوان کرد :با انسجام این شورا در کنار هم می توان راهیان نور را پر ثمر کرد؛
وی افزود :این شورا می تواند با راهبری و هدایت و نقش مشورتی خود این نهضت را پویاتر کند.


در ادامه سردار سرتیپ پاسدار قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین ضمن خیر مقدم در جهت حضور پیشکسوتان راهیان نور در این شورا عنوان کرد: باید در حوزه تحول و تغییر اساسی در شیوه های برگزاری راهیان نور بمتناسب با ذائقه نسل جوان و با توجه به عدم تکراری بودن برگزاری راهیان نور برای اشخاصی که در این رویداد بزرگ فرهنگی حضور داشته اند برنامه ریزی کنیم.


سپس سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این جلسه عنوان کرد: دفاع مقدس و برکات آن بر کسی پوشیده نیست و نیاز به تحریف ندارد اگر ما توفیق پیدا بکنیم همانی که اتفاق افتاده است را روایت کنیم،همان انسان ساز است ؛روایت باید به شکل ساده بیان شود و یکی از موضوعات اساسی راهیان نور و دفاع مقدس روایت است.وی افزود: همانطور که راهیان نور شروع شد و امروز به پویایی و این حجم از فعالیت خود رسیده است، ما باید در حوزه بین الملل نیز راهیان نور داشته باشیم اما باید در نظر داشته باشیم که راهیان نور بین الملل باید ارزان تمام بشود که هم برای دستگاه های پشتیبان سهولت داشه باشد و هم برای زائرین جهت حضور هزینه های خیلی زیادی نداشته باشد.


در ادامه سردار سرتیپ پاسدار فتح الله جعفری ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری و ایجاد این شورای مرکزی عنوان کرد :باید تمرکز این جمع بر سه حوزه برنامه، یادمان و اعزام راهیان نور باشد.


در ادامه امیر سرتیپ سیفی فرمانده قرارگاه راهیان نور ارتش ضمن قدردانی از برگزاری و تشکیل این شورای مرکزی عنوان کرد :ما باید نسل آینده خود را رسالت محور تربیت کنیم چرا که شهید سلیمانی بر اساس رسالت خود حرکت می کرد.


سپس سردار سرتیب دوم نادر ادیبی دبیر این شورای مرکزی با بیان اینکه رفتارسازی مبتنی بر دفاع مقدس نیاز امروز جامعه است گفت: برای فراگیری این فرهنگ در جامعه نیازمند گسترش آن هستیم و گسترش آن جز با فعالیت حرفه ای و با کارگیری دانش به روز در حوزه رفتارسازی دفاع مقدس در جامعه شدنی نیست.


سپس سردار سرتیپ زاده کمند عنوان کرد :در راستای استفاده از ظرفیت پیشکسوتان در راهیان نور به صورت حداکثری فعالیت نشده است و ما باید از ظرفیت پیشکسوتان که صاحبان راهیان نور اند استفاده حداکثری بکنیم .
وی افزود: راهیان نور نیاز به محتوا دارد، محتوایی که از مبدا شروع این فعالیت فرهنگی موثر باشد.

سپس سردار تولایی عنوان کرد :ما باید در این شورای مرکزی به دنبال ایجاد راهکارهایی در راستای بهره گیری از راهیان نور در حل مسائل اجتماعی امروز باشیم.


سپس حاج حسین یکتا گفت: مزار شهدا دارالشفا هستند ؛ما باید بدانیم که فرمایشات مقام معظم رهبری حکمت دارد و حکمت برای ما ماموریت ایجاد می کند و ماموریت برای ما مسئولیت دارد پس باید در حوزه راهیان نور به صورت همه جانبه فعالیت داشته باشیم.

وی افزود :در راهیان نور باید تداوم ارتباط با آن شکلی که شایسته آن است احیا شودچرا که ما امروز نیاز به ایجاد حلقه حکمرانی میانی در راهیان نور است.


در پایان نیز سردار سرتیپ پاسدار قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد :راهیان نور بلا شک موثرترین برنامه می باشد و برای تمامی جامعه و آزادگان جهان اثربخش است و این خادمین شهدا هستند که واسطه فیض الهی می باشد.

عکاس:حسن ابراهیمی
نام شما

آدرس ايميل شما