مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
۰
تاریخ انتشار
شنبه ۲ تير ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۸
کد مطلب : ۱۹۴۴۶
در شبکه مبلغین ستاد مرکزی راهیان نور کشور مطرح شد

بهره برداری از روحانیت در رابطه با ارتباط آنها با نسل جوان در راهیان نور باعث شکوفایی تدین و دینداری در جامعه می شود.

روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور کشور
به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور کشور ،جلسه شبکه مبلغین راهیان نور کشور در ستاد مرکزی راهیان نور کشور با موضوع بررسی عملکرد این شبکه در سال هزار و چهارصد و دو و برنامه های مد نظر آن در سال هزار و چهارصد و سه با دبیری حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی اصغردوست برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور کشور ،جلسه شبکه مبلغین راهیان نور کشور در ستاد مرکزی راهیان نور کشور با موضوع بررسی عملکرد این شبکه در سال هزار و چهارصد و دو و برنامه های مد نظر آن در سال هزار و چهارصد و سه با دبیری حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی اصغردوست برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور کشور ،جلسه شبکه مبلغین راهیان نور کشور در ستاد مرکزی راهیان نور کشور با موضوع بررسی عملکرد این شبکه در سال هزار و چهارصد و دو و برنامه های مد نظر آن در سال هزار و چهارصد و سه با دبیری حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی اصغردوست برگزار شد.


در این جلسه دبیر ستاد مرکزی راهیان نور سرهنگ پاسدار روح الله محمد حسین زاده، حجت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس ،حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی نماینده تام الاختیار ستاد راهیان نور در حوزه علمیه قم، حجت الاسلام و المسلمین محمود ملکدار نماینده خدمات حوزه علمیه کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمود محمدی شاهرودی رئیس سازمان بسیج طلاب حوزه علمیه کشور، حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشقانیان مدیر موسسه فرهنگی روایت سیره شهدا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی اصغر دوست دبیر شبکه مبلغین ستاد مرکزی راهیان نور کشور و حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا رضایی نماینده جامعه المصطفی در راهیان نور حضور داشتند.


ابتداً رئیس  سازمان بسیج طلاب ضمن ارائه گزارش عملکرد شبکه مبلغین سپاه و بسیج در سال هزار و چهارصد و دو موضوعاتی مبنی بر پایه کار آمدن تمامی جامعه روحانیت در بحث اعزام و اعزام طلبه و مبلغین به راهیان نور را بیان کرد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت ملی و بین المللی است افزود:بهره برداری از روحانیت در رابطه با ارتباط آنها با نسل جوان در راهیان نور باعث شکوفایی تدین و دینداری در جامعه می شود.
در ادامه حجت الاسلام رفیعی نماینده تام الاختیار حوزه های حوزه علمیه قم در راهیان نور گفت :معنویت انقلاب اسلامی باید با معنویت راهیان نور پیوند بخورد، همانگونه که معنویت دفاع مقدس خروجی و برآیند معنویت انقلاب اسلامی بود راهیان نور نیز برآیند معنویت انقلاب اسلامی است .


پس از ایشان حجت الاسلام ملکدار نماینده خدمات حوزه علمیه کشور با بیان اینکه در سند ملی راهیان نور دوازده بند ماموریت به حوزه های علمیه محول شده گفت : اگر حوزه های علمیه این دوازده بند را به درستی در راهیان نور انجام دهند شکوفایی و برآیند مطلوبی در تحول راهیان نور هم در حوزه محتوا و هم در حوزه اجرا رقم خواهد خورد، که یکی از مهمترین این دوازده بند شبکه مبلغین می باشد.
سپس پس از ارائه نقطه نظرات نماینده جامعه المصطفی و مسئول سیره شهدا، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این جلسه و تشکر از صاحب نظران حاضر در این شبکه اعلام کرد: باید شبکه مبلغین به صورت گسترده تر فعالیت نماید.
 وی افزود :نیاز است که هم افزایی مطلوبی با تمام مجموعه های اعزام مبلغین در سطح کشور در راستای تامین محتوای فاخر برای راهیان نور ایجاد شود در همین راستان از تمامی مجموعه های فعال در این حوزه دعوت به عمل آورد تا در این شبکه فعالیت اثر گذاری انجام دهند.


در آخر نیز به حاضرین جلسه نشان خادمی شهدا اهدا گردید.
پایان خبر./
مولف : عباس اوتادی
نام شما

آدرس ايميل شما