مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
۱
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب : ۱۹۳۰۱
دبیر ششمین همایش تئاتر خیابانی راهیان نور:

جذبه خاص و قشنگ هویزه، اجراها را دلپذیرتر کرد

جذبه خاص و قشنگ هویزه، اجراها را دلپذیرتر کرد
به گزارش راهیان نور، بی شک هنر نمایش یکی از مؤثرترین راه های ارتباط با مخاطب از دیرباز تا کنون بوده و هست. هنری که بیش از همه در یادها و خاطره ها می ماند.

 در این بین استفاده از این شیوه در حوزه دفاع مقدس برای نسل امروز که سابقه ذهنی آن چنانی از جنگ و دفاع مقدس ندارد می تواند کاراتر و حتی مکمل روایت راویان باشد.

خوشبختانه این مهم از نگاه دست اندرکاران فرهنگی حوزه راهیان نور دور نماند و «همایش تئاتر خیابانی راهیان نور» برای ششمین دوره مهمان اسفندماه یادمان های دفاع مقدس جنوب بود.

همایشی که با تلاش خستگی ناپذیر یک هنرمند دغدغه مند، بالنده شده و به امروز راهیان نور رسیده است.

مصطفی بوعذار از هنرمندان متعهد خوزستانی است که سال ها نفس به نفس تماشاگر، اندیشه دفاع مقدس را در قالب و قواره هنر تئاتر ماندنی کرده است.

مصطفی بوعذار در گفت و گو با خبرنگار زیارتگاه شهدای هویزه با بیان اینکه اجرای نمایش دفاع مقدس را در دهه هفتاد و زمانی که هنوز کاروان های راهیان نور شکل نگرفته بود در مناطق عملیاتی آغاز کردیم، اظهار کرد: از آن روزها، سال ها گذشته و امسال با مدد شهیدان و جدیت ستاد مرکزی راهیان نور کشور، ششمین دوره این همایش را برگزار کردیم.


 
وی ادامه داد: امسال 57 اثر از سراسر کشور به این جشنواره رسید که 11 اثر از هنرمندان همدان، یزد، گیلان، تهران، آذربایجان، لرستان و خوزستان جهت اجرا در راهیان نور انتخاب شد.
 
دبیر ششمین همایش تئاتر خیابانی «راهیان نور» گفت: همایش ما رقابتی نیست و هنرمندان استان های مختلف برای دریافت تندیس و هدیه به اینجا نیامده اند، بلکه باور و عقیده، عشق به شهدا و علاقه به هنرهای نمایشی آنها را دور هم جمع کرده است.


 
وی افزود: ما ابتدا شرایط راهیان نور را برای هنرمندان توضیح دادیم و خواستیم با نمایش های کوتاه، تلنگرهای فوق العاده و داستان های زیبا پای کار شهدا بیایند.
 
بوعذار زمان نمایش های اجرا شده در همایش امسال را بین 10 تا 17 دقیقه عنوان کرد و گفت: در این مدت یادمان های شلمچه، شهدای هویزه، نهر خین، دهلاویه، فتح المبین و موزه دفاع مقدس خرمشهر از ساعت 10 الی 12 و 15 تا 17 در دو نوبت میزبان ما بودند.
 
مدیر کانون تئاتر انقلاب و دفاع مقدس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان با اشاره به استقبال از کارکتر «صدام حسین» که در قالب نمایش محیطی بی کلام روایتی از دیکتاتور حزب بعث را به نمایش می گذاشت، عنوان کرد: در مجموع استقبال فوق العاده خوبی از نمایش های امسال شاهد بودیم؛ سختی زیاد بود، اما با لطف و عنایت شهدا توانستیم کارها را به خوبی اجرا کنیم.


 
وی با قدردانی از دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور خاطرنشان کرد: آقای محمدحسین زاده مدیر توانمندی است و با حمایت و هماهنگی ایشان کارها به خوبی پیش رفت.
 
دبیر ششمین همایش تئاتر خیابانی راهیان نور با اشاره به تأثیر فضای معنوی و فرهنگی زیارتگاه شهدای هویزه بر اجرای هنرمندان، گفت: جذبه خاص و قشنگ هویزه، اجراها را دلپذیرتر کرد، به خصوص که این اتفاق در محضر شهید علم الهدی که علاقه مند به فعالیت های هنری بوده صورت می گرفت.
 
مصطفی بوعذار با بیان اینکه زیباترین هنر، شهادت است و شهید هنرمند است؛ اظهار داشت: بهترین ابزار برای رساندن پیام شهدا، قالب هنر است به شرطی که محتوا و طراحی خوب باشد و از خطاب های تکراری و طولانی که مخاطب را فراری می دهد، پرهیز کنیم.


 
این نویسنده و کارگردان خوزستانی ضمن قدردانی از همراهی مدیر و پرسنل زیارتگاه شهدای هویزه جهت برگزاری هر چه بهتر این رویداد عنوان کرد: مجموعه هویزه نگاه خاص و هنرمندانه ای به اجراهای ما داشتند که جای سپاس و تشکر دارد.
 
بوعذار در پایان تأکید کرد: تمام تلاشم را به کار می بندم تا چراغ این رویداد خاموش نشود و امیدوارم سال آینده بتوانیم نمایش های بیشتری اجرا کنیم.
 
انتهای پیام/
 
✍️ گفت و گو: محمد رضا بوعذار
 
نام شما

آدرس ايميل شما