مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب : ۱۸۶۴۹
پایگاه اطلاع رسانی ستاد مرکزی راهیان نور کشور؛

بازبینی، اصلاح و تهیه مجدد طرح جامع تعدادی از یادمانهای راهیان نور جنوب کشور و تهیه جزئیات اجرایی برای آن ها

مجري: مجتبی ثابت فرد استاد راهنما: دکتر امیررضا اردکانی / ناظر: مهندس حمید صادقی / تابستان 1402


چکیده
گزارش پیش رو، مشتمل بر هشت پروژه است. سه پروژه اصلی شامل: 1 بازبینی و تهیه مجدد طرح جامع یادمان شهدای اروند (عملیات والفجر هشت)؛ 2 بازبینی و تهیه مجدد طرح جامع یادمان شهدای شلمچه؛ 3 بازبینی و تهیه مجدد طرح جامع یادمان شهدای طلائیه؛ و پنج پروژه فرعی با عناوین ذیل: 4 طراحی مبلمان موزه طبیعی یادمان شهدای شلمچه و یادمان‌های مشابه؛ 5 ارزیابی طرح پیشنهادی مسجد یادمان شهدای اروند (عملیات والفجر هشت)؛ 6 مرمت ابنیه و ساخت و سازهای موجود در یادمان شهدای طلائیه؛ 7 مطالعه روش‌های ساختمانی همخوان با محیط موزه طبیعی یادمان‌ها؛ 8 تدوین نظام ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای شیوه معماری و محوطه سازی در یادمان‌ها. برای اطمینان از کارایی طرح جامع‌های پیشنهادی، هر طرح طی مراحل کاملی مورد مطالعه، تدوین و ارائه قرار گرفت و به تایید مراجع مختلفی رسید.
مراحل طی شده برای هر طرح جامع از مطالعه مبانی نظری، استاندارها، مسائل اقلیمی و... مشترک بین یادمان‌ها و همچنین تاریخچه عملیات‌ها، افراد شاخص و بررسی نمونه‌های موردی آغاز شد که به جهت حفظ اختصار، در گزارش نیامده و به طرح‌های پیشین قابل ارجاع است. سپس برای هر طرح جامع مراحل زیر طی شد که در گزارش قابل مشاهده است: بررسی وضع موجود و طرح‌های پیشین و یافتن نقاط قوت و ضعف آن‌ها؛ شناخت و دسته بندی ذی نفعان و کاربران؛ مطالعه نیازها، سرانه‌ها، خواسته‌های بهره بردار، نیازسنجی ذی نفعان؛ تدوین اهداف خاص یادمان؛ تدوین گزینه‌های طراحی، تحلیل هر گزینه و تدوین گزینه نهایی؛ توجیه طرح پیشنهادی از لحاظ مسائل حل شده و مزیت‌های ایجاد شده؛ مقایسه طرح پیشنهادی با طرح‌های قبلی و وضع موجود؛ فازبندی اجرا؛ مشورت موردی با کارشناسان سازه، تاسیسات و برق.
طی رویکردی عملگرایانه، تلاش شد طرح‌ها در عین رسیدگی به اهداف مفهومی و تامین نیازهای کالبدی آینده، منطبق بر وضع موجود و با حداقل هزینه تدوین شود و همچنین اجرای طرح در مراحلی فازبندی شد تا به تدریج قابل اجرا باشد. نهایتا از مراجع مختلفی شامل کارشناسان و دبیر محترم ستاد راهیان نور،  کارشناسان فنی خارج ستاد، بهره برداران و افراد تاثیرگذار در یادمان‌ها درباره طرح‌ها نظرخواهی شد و طرح‌ها به تایید ایشان رسید.
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما