مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) | آن‌ها [امریکاییها]، یک جنگ فرهنگی راه انداختند که دفاع مقدس فراموش شود. جمهوری اسلامی فناوری نرم راهیان نور را راه انداخت. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | راهیان نور یک فنّاوری جدید برای استفاده‌ی از معدن تمام‌نشدنی سالهای دفاع مقدّس است، معنایش این است که همه‌ی کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند. ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق -که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است. ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | نکته‌ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است. ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سالهای پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده بماند. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی [راهیان نور] را از چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | برای من مایه‌ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و مجموعه‌ی عشاق دل‌باخته‌ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. ۱۳۸۵/۰۱/۰۵
۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۴
کد مطلب : ۱۸۶۴۶
پایگاه اطلاع رسانی ستاد مرکزی راهیان نور کشور؛

پژوهش و طراحی فضاهای کودک و نوجوان در یادمان های دفاع مقدس

ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ: ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻓﺮﺍﺯﭘﻲ / ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻳﺎﻥ / ﻧﺎﻇﺮ ﻛﻴﻔﻲ: ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺣﻤﻴﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ/ ۱۳۹۸


ﭼﮑﯿﺪه:
ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ از ﺑﻨﯿﺎدي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و در اﯾﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰي ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ در رﻓﺘﺎر ﻓﺮد در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه دارد . ﻫﺮ ﮐﺸﻮري اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ راه ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ رﻫﯿﺎﺑﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺸﻮد. ﺣﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻬﺎﻧﯽ آﮐﻨﺪه از ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﮐﯿﻨﻪ ورزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، راه و روﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد. ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ارزش ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎك و اﺻﯿﻞ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ . ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎ و اردوﻫﺎي راﻫﯿﺎن ﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﻟﺬا ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺪه آل در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ - ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﺣﺪاﮐﺜﺮي از ﻣﻮاﻫﺐ آن ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻀﻮر ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺠﻬﯿﺰ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﻮر ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ دوران، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﯾﻦ دوران و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از رﺷﺪ اﻧﺴﺎن، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﯾﻦ دوران ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎر ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺟﻨﮓ، اﺑﻌﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس، ارزش ﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و روﯾﮑﺮد ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اداﻣﻪ ﻓﻀﺎي راﻫﯿﺎن ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ اﻫﺮﻣﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ارزش ﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزي از ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان در ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭼﻮن؛ ﺑﺎزي در اﯾﺮان، ﺑﺎزي از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن، ﺑﺎزي از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺎزي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزي ﺑﺮاي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان در ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزي در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻗﺪام ورزﯾﺪه ﺷﺪ . در ﻓﻀﺎﺳﺎزي ﻫﺎ و ﺑﺎزي ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺑﻌﺎدي ﭼﻮن ﺑﻌﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻧﺸﺎط ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎزي ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﺮ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرد اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﺑﻌﺪ؛ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان، اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺮان، ﻧﻘﺎط ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻗﻮت، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ورودي ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و ... ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺪف ﮔﺬاري و ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﯾﺎدﻣﺎن، ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزي و ﻓﻀﺎﺳﺎزي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزي ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﺎدﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ . در ﻫﺮ ﯾﺎدﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺮﻓﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﻢ اﻗﺪام ﺷﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﻤﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه : ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان، ﯾﺎدﻣﺎن، دﻓﺎع ﻣﻘﺪس، ﻓﻀﺎﺳﺎزي، ﺑﺎزي
 
نام شما

آدرس ايميل شما