فرهنگی
مروری بر زندگی نامه سردار رشید اسلام شهید محمود کاوه
۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸
مروری بر فعالیت های مبارزاتی روحانی شهید، سید علی اندرزگو
۲ شهريور ۱۳۹۸ ۰۰:۱۷
مروری بر زندگی نامه ماموستای شهید، سید محمد سلمان حسینی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۱
مروری بر زندگی نامه شهید ملا صالح خسروی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۲
مروری بر زندگی نامه شهید ملا رشید ریحانی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۸
مروری بر زندگی نامه شهید ملا عبدالکریم رسولی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۳
مروری بر زندگی نامه ماموستای شهید، ملا شهاب الدین حسینی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰
مروری بر زندگی نامه مبارزاتی ماموستای شهید ملا محمد ذبیحی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۵۴
مروری بر زندگی نامه مبارزاتی ماموستای شهید ملا محمد صالح اسماعیلی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۲۹
سنندج_جهاد رسانه‌ای شهید رهبر- رسانه‌ها نقش بسیار مهم در تنویر افکار عمومی ایفا می‌کنند و بر همین اساس باید برای همکاری مشترک رسانه‌ای میان جامعه اسلامی برنامه‌ریزی گسترده انجام شود.