سبک زندگی شهدا
غرور و کبر نداشت و نسبت به مردم متواضع بود
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۴۰
احترام بزرگتر های خود را به خوبی میگرفت
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۲۸
کلاس قرآن روحانی برای پسر یک فرمانده/اهمیت تربیت فرزند برای شهید برونسی
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۱
خدمت به شهدا فرصتی برای انقلابی‌ترشدن؛ولایت پذیری و روحیه جهادی است/ رفاقت شهدا و امید به تداوم در زندگی
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۱
با پیشنهاد ابراهیم کردستان آزاد شد
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹
با کاستی های موجود زندگی کنارآمده و همواره شکر گزار خدا بود
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۵۹
شهید چمران از کُردستان تا سوسنگرد/نگاهی به زندگی مرد روزهای سخت
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۲
با اعمالش الگوی دقیق و مناسبی برای مردم مسلمان کرد بود
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴
روحیه پهلوانی او زبان ضد خاص و عام بود/نوحه خوان دستجات عزاداری بود
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۱۶