چند رسانه ای
قطعه تصویری| سنت حسنه  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۴۳
لوح| مشق شهادت
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۱۳
قطعه تصویری| حاج احمد  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲
شهادت امام جواد علیه السلام  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۵۲
شهدای میمک عملیات نصر 6  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۲۶
احکام شرعی 4  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۲۲
زبان قلم یک عاشق  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۰۹
لوح| حاج احمد متوسلیان
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۴۳
دانشجویان اردبیلی در یادمان شهید بروجردی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۳