چند رسانه ای
تیزر| صعود سراسری به بازی دراز  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۰۵
تصویر_سازی| همه برای ایران
۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ۲۱:۰۰
عکس_نوشته| دلا یاران عاشق زود رفتند ...
۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ۱۷:۳۱
تصویر سازی| رسم پروانگی
۱۴ فروردين ۱۳۹۸ ۱۴:۲۲
قطعه تصویری| خواهرانه  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ فروردين ۱۳۹۸ ۱۶:۰۱
تصویر سازی| برای پدرم
۱۲ فروردين ۱۳۹۸ ۲۰:۲۷
عکس_نوشته| گر میروی بی حاصلی
۱۲ فروردين ۱۳۹۸ ۱۹:۳۴
اینفوگرافی شهدای شاخص سال 98
۱۰ فروردين ۱۳۹۸ ۱۳:۱۶
تصویر سازی| خادم نوجوان
۱۰ فروردين ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰