سبک زندگی شهدا
به نماز اول وقت اهمیت می‌داد
۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۵
شهادت از آن آزادگان و ظلم ستیزان است
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳
هرگز سیمای پدر را ندید
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۴۲
شهیدی که همچون نسیم بهاری گره گشای کارهای فروبسته مردم بود
۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰
خیر خواه مردم ،حامی ایتام
۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۳۱
جهادگری سخت کوش و عاشق خدمت
۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۲
احترام بسیار شهید نسبت به والدین، ویژگی بارز او بود
۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۱
فرازي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامی  در خصوص شهيد بروجردي
۸ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۶
شهیدی که ضدانقلاب برایش معنا نداشت
۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۲۹