سبک زندگی شهدا
سهم فقرا را هیچ گاه فراموش نمی کرد
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۷
هیچ وقت از امر به معروف و نهی از منکر غفلت نکرد
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۶
ماجرای سالم ماندن «قلب» عالِم اهل سنت پس از سوزانده شدن توسط ضدانقلاب
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۶
شجاعت را با صبر و شکیبایی همراه ساخته بود
۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸
به نماز اول وقت اهمیت می‌داد
۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۵
شهادت از آن آزادگان و ظلم ستیزان است
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳
هرگز سیمای پدر را ندید
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۴۲
شهیدی که همچون نسیم بهاری گره گشای کارهای فروبسته مردم بود
۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰
خیر خواه مردم ،حامی ایتام
۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۳۱