ارسال اين مطلب به دوستان

(( قهرمانان«بازی دراز» چه کسانی بودند/عرفان واقعی خانقاهش کجاست!؟ )) 
اینجا یک جاده هست. فقط یک جاده اصلی! مشابه این جاده توی شهرها هم هست. منتهی فرعی زیاد دارد.