ارسال اين مطلب به دوستان

(( قهرمانان«بازی دراز» چه کسانی بودند/عرفان واقعی خانقاهش کجاست!؟ )) 
شلمچه - جهاد رسانه ای شهید رهبر؛ همه آمده اند تا به کمک شهدا محول الاحوال شوند و هفت سین سال جدید را به رنگ خدا و عطر شهدا در هم آمیزند.