ارسال اين مطلب به دوستان

(( مجموعه پوستر «ماتوانستیم» )) 
اینجا یک جاده هست. فقط یک جاده اصلی! مشابه این جاده توی شهرها هم هست. منتهی فرعی زیاد دارد.