عکس
همه آمده بودند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۴۵
میهمان خدا، میزبان همه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۴