چند رسانه ای
لوح| شهدای شاخص غرب و شمالغرب
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۳۴
لوح| عید غدیر
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۵۹
لوح| حادثه غدیر 
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۵۴
لوح| شهید شاخص سال 1398
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۴
لوح| قهرمانان بازی دراز
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹
لوح| قطعه ای از بهشت 2
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۳۲
شهدای شاخص زن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳
سخن نگاشت | خصوصیت دینداری و روشنفکری 
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۱۵
لوح| قطعه ای از بهشت 2
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۲۴