ستاد مرکزی راهیان نور کشور 25 تير 1396 ساعت 11:02 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10180/1/فضا-سازی-یادمان-شهدای-بولحسن-توسط-خادمین-شهدا -------------------------------------------------- راهیان نور شمال غرب کشور عنوان : فضا سازی یادمان شهدای بولحسن توسط خادمین شهدا عکاس : سید رسول نوری فرد -------------------------------------------------- متن :