ستاد مرکزی راهیان نور کشور 20 مرداد 1397 ساعت 11:41 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12593/1/بازدید-مدیرکل-حوزه-استانداری-استان-کردستان-مرکز-رسانه-راهیان-نور -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : بازدید مدیرکل حوزه استانداری استان کردستان از مرکز رسانه ای راهیان نور -------------------------------------------------- سنندج_جهاد رسانه‌ای شهید رهبر _"علی مفاخری" مدیرکل حوزه استانداری استان کردستان از مرکز رسانه ای راهیان نور مستقر در سنندج بازدید و با خبرنگاران راهیان نور گفت و گو کرد. متن :