ستاد مرکزی راهیان نور کشور 23 مرداد 1398 ساعت 8:52 http://www.rahianenoor.com/fa/news/14988/لوح-مشق-شهادت -------------------------------------------------- مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد: عنوان : لوح| مشق شهادت شهید شکرالله هاشم زاده -------------------------------------------------- متن : مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد: لوح| مشق شهادت شهید شکرالله هاشم زاده راه شهــادت ای امـت حـزب الله! بدانید که فـرزندان شما با آگاهی و شناخت کامل با با احساس وظیفه و تکلیف شرعی پای به میدان نبرد نهاده اند و از جان خود در راههدفدریغ نمی کنند . طراح : محمد جواد الله مرادی جهت دریافت طرح عمودیبا کیفیت بالااینجاکلیک کنید جهت دریافت طرح افقی با کیفیت بالااینجاکلیک کنید