ستاد مرکزی راهیان نور کشور 29 ارديبهشت 1398 ساعت 9:10 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/14555/1/گزارش-تصویری-شورای-سیاستگذاری-راهیان-نور-کشور -------------------------------------------------- نشست ماهانه: 26 اردیبهشت 1398 عنوان : گزارش تصویری/شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور -------------------------------------------------- متن :