ستاد مرکزی راهیان نور کشور 25 اسفند 1401 ساعت 16:54 http://www.rahianenoor.com/fa/media/17859/معرفی-یادمان-شهدای-عملیات-ثامن-الائمه-فیلم -------------------------------------------------- بسته خبری گنج پنهان(فصل دوم) عنوان : معرفی یادمان شهدای عملیات ثامن الائمه+فیلم -------------------------------------------------- در شانزدهمین قسمت از فصل دوم بسته خبری گنج پنهان، کاری از جهاد رسانه‌ای شهید رهبر، به معرفی یادمان شهدای عملیات ثامن الائمه می‌پردازیم. متن : خبرنگار جهاد رسانه‌ای شهید رهبر: محمدعلی پیوندی