ستاد مرکزی راهیان نور کشور 28 اسفند 1397 ساعت 12:02 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/13402/1/دل-خون-ازین-غم-کجایی -------------------------------------------------- عکس خبری؛ عنوان : دل من خون شد ازین غم، تو کجایی! عکاس:فاطمه رزاقی -------------------------------------------------- شلمچه- جهاد رسانه شهیدرهبر؛ باز سه شنبه شد و تو نیامدی! آخر دل من خون است از این غم، تو کجایی؟ متن :