ستاد مرکزی راهیان نور کشور 22 مرداد 1398 ساعت 18:49 http://www.rahianenoor.com/fa/news/15021/عکس-نوشته-مرد-عمل -------------------------------------------------- مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد: عنوان : عکس نوشته | مرد عمل  -------------------------------------------------- متن : مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد: زور نیست او شیعه است از روی عادت می رود از علی آموخته یل باشد و مرد عمل شاعر: فاطمه پور سیف جهت دریافت طرح عمودیبا کیفیت بالااینجاکلیک کنید