ستاد مرکزی راهیان نور کشور 10 آبان 1396 ساعت 9:40 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/11098/1/گزارش-تصویری-خادم-حرم -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری/ خادم حرم -------------------------------------------------- متن :