ستاد مرکزی راهیان نور کشور 25 مهر 1394 ساعت 1:48 http://www.rahianenoor.com/fa/news/5976/روایت-ایستادگی-مردم-پاوه -------------------------------------------------- نکوداشت 25 مهرماه عنوان : روایت ایستادگی مردم پاوه گفتاری از امام خامنه ای -------------------------------------------------- پاوه-راوی راهیان نور- مردم پاوه و برگزیدگان پاوه و جوانان مؤمن پاوه ایستادند، مقاومت کردند و توانستند این جایگاه برجسته را برای خودشان حفظ کنند. همه در این حرکت عظیم شرکت داشتند؛ البته پاوه محور بود، مرکز بود. متن : من در دوران جنگ، در سال ۶۰ آمدم پاوه. فضای سختی بود. انسان میدید که دشمن سعی کرده است فضای ناامنی را بر این منطقه تحمیل کند. اوائل یا نیمه های فروردین بود، برف روی زمین بود، ما رفتیم روی ارتفاعات. من دیدم همراهان ما اصرار میکنند که اینجا ناامن است، باید برگردید. یعنی آن روز ارتفاعات مشرف به شهر امنیت نداشت. در یک چنین شرائطی، مردم پاوه و برگزیدگان پاوه و جوانان مؤمن پاوه ایستادند، مقاومت کردند و توانستند این جایگاه برجسته را برای خودشان حفظ کنند. منطقه اینجور بود. حالا من پاوه را که مرکزیت داشت و اساس کار، پاوه بود، ذکر میکنم؛ والّا شهرستانِ آن روز که شامل روانسر و جوانرود و ثلاث باباجانی و بقیه ی مناطق کوچک بود، همه در این حرکت عظیم شرکت داشتند؛ البته پاوه محور بود، مرکز بود. بیانات امام خامنه ای در اجتماع مردم پاوه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ انتهای پیام/