ستاد مرکزی راهیان نور کشور 26 فروردين 1396 ساعت 9:08 http://www.rahianenoor.com/fa/report/9666/روز-ارتش -------------------------------------------------- عنوان : روز ارتش -------------------------------------------------- متن : بایستی به استقلال کشور به عنوان یک ضرورت اجتناب ‏ناپذیر توجه نمود. زیرا استقلال یکى از اهداف متعالى جمهورى اسلامى ایران است، وجود، استقلال به عنوان اصل مقدسى مطرح بوده، که براى حفظ آن، بی هیچ مضایقه ‏اى باید عمل کرد. حفظ و حراست از حدود مرزها، ضامن استقلال کشور است. دولت موظف است همه امکانات خود را براى تقویت بنیه دفاع ملى و براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور به کار برد1. نیروهاى مسلح، که در مقام دفاع از حاکمیت ملى و استقلال و وحدت و تمامیّت ارضى، در مقابل بیگانگان قرار دارند، انجام وظیفه توسط آنان، بیش از آن که انتخاب یک شغل باشد، متکى بر عشق و علاقه به نظام دینی و سر باختن در راه حفظ مقدسات اسلام است. و از سویی هیچ فرد یا گروه یا مقامى خارجی و داخلی حق ندارد به استقلال و تمامیت ارضى کشور جمهوری اسلامی ایران خدشه‏ اى وارد کند. لذا قانون اساسى، پاسدارى از استقلال و تمامیّت ارضى کشور را بر عهده نیروهای مسلح قرار داده تا بر اساس ضوابط مقرّر با جان و دل انجام وظیفه نمایند2. ارتش جمهورى اسلامى ایران باید ارتشى اسلامى، مکتبى و مردمى باشد3. زیرا پاسدارى از استقلال و تمامیت ارضى نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ارتش قوى انقلاب در خدمت انقلاب و رهبرى نظام هستند. پس باید افراد شایسته در آن به خدمت مشغول باشند، تا پاسدار ارزش های مقدس نظام باشند و از هیچ کوششی در راستای حفظ وحدت کشور دریغ نورزند4. روز ارتش روز تجلیل از دلیران حماسه ساز کشور است که این روز را به فرماندهی و مجموعه توانمند ارتش اسلام، بویژه خادمین شهدا در قرارگاه راهیان نور ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک می گوییم. روابط عمومی و امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور پی نوشت ها: 1) اصل سوم، بند 11 2) اصل 143 3) اصل 44 4) آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، جمعی از نویسندگان، جلد 1، ص 159