ستاد مرکزی راهیان نور کشور 14 آذر 1396 ساعت 9:42 http://www.rahianenoor.com/fa/news/11169/تیزر-تصویری-ثبت-نام-جهاد-رسانه-شهید-رهبر -------------------------------------------------- ویژه راهیان نور جنوب کشور؛ عنوان : تیزر تصویری/ ثبت نام جهاد رسانه ای شهید رهبر -------------------------------------------------- تهران- راهیان نور- زمان و شرایط ثبت نام خبرنگاران و خادمان شهدا در حوزه رسانه با عنوان «جهاد رسانه ای شهید رهبر» برای راهیان نور جنوب کشور اعلام شد. متن :