ستاد مرکزی راهیان نور کشور 30 تير 1396 ساعت 9:47 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10269/1/گزارش-تصویری-بازدید-زائرین-راهیان-نور-یادمان-مرصاد -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان مرصاد عکاس : علی رنجبر شبان -------------------------------------------------- متن :