ستاد مرکزی راهیان نور کشور 20 مرداد 1397 ساعت 19:06 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12609/1/بازدید-فرماندار-مریوان-مرکز-رسانه-راهیان-نور -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : بازدید فرماندار مریوان از مرکز رسانه ای راهیان نور -------------------------------------------------- سنندج_جهاد رسانه‌ای شهید رهبر _"محمد شفیعی" فرماندار مریوان از مرکز رسانه ای راهیان نور مستقر در سنندج بازدید و با خبرنگاران راهیان نور گفت و گو کرد. متن :