ستاد مرکزی راهیان نور کشور 31 تير 1396 ساعت 10:10 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10287/1/گزارش-تصویری-بازدید-زائرین-راهیان-نور-یادمان-شهدای-باشگاه-افسران-سنندج -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای باشگاه افسران(سنندج) عکاس : حامد الهایی سحر -------------------------------------------------- متن :