ستاد مرکزی راهیان نور کشور 8 فروردين 1401 ساعت 10:18 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/17064/1/یادمان-شهدای-عملیات-کربلای-4-قالب-دوربین -------------------------------------------------- ما مقاوم هستیم/ 147 عنوان : یادمان شهدای عملیات کربلای 4 در قالب دوربین -------------------------------------------------- کربلای 4 _راهیان نور_ دوربین جهاد رسانه ای شهید رهبر یادمان شهدای عملیات کربلای 4 را روایت می کند. متن : خبرنگار جهاد رسانه ای شهید رهبر: بهزاد نجمه زعیم