ستاد مرکزی راهیان نور کشور 23 ارديبهشت 1399 ساعت 11:33 http://www.rahianenoor.com/fa/news/15714/لوح-همه-شب-های-جبهه-ش-ب-ق-اس-ت -------------------------------------------------- کاری از مرکز آفرینش های هنری راهیان نور؛ عنوان : لوح| همه شب های جبهه شـب قـــدر اســت به مناسبت ایام شب های قدر -------------------------------------------------- متن : کاری از مرکز آفرینش های هنری راهیان نور؛ لوح| همه شب های جبهه شب قـــدر اســت به مناسبت ایام شب های قدر اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می گردد، همه شب های جـبهه شـب قـــدر اســت و از همین جا ست که تاریخ آینده زمین تقدیر می شود؛ شب هایی که ملائکه خدا نازل می گردند و ارواح مجاهدان راه خدا را از معارجی که با نور فرش شده است به معراج می برند. شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی