ستاد مرکزی راهیان نور کشور 7 فروردين 1398 ساعت 14:02 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/14238/1/حال-هوای-یادمان-شهدای-هویزه-یک-روز-بهاری -------------------------------------------------- عکس خبری؛ عنوان : حال و هوای یادمان شهدای هویزه در یک روز بهاری عکاس: فاطمه شریفی -------------------------------------------------- جهاد رسانه شهید رهبر؛ حال و هوای این روزهای یادمان شهدای هویزه، عجیب دیدنی است.... متن :