ستاد مرکزی راهیان نور کشور 10 فروردين 1396 ساعت 18:06 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/9520/1/رزمایش-آخرین-مصاف-فتح-تلاویو-یادمان-المبین -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : رزمایش آخرین مصاف (فتح تلاویو) یادمان فتح المبین عکاس : رسول فلاح زاده -------------------------------------------------- متن :