ستاد مرکزی راهیان نور کشور 6 بهمن 1397 ساعت 14:36 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/13120/1/خدمت-خانواده-شهدا-فرهنگ-ايثار-شهادت -------------------------------------------------- از مقتل تا مدفن الشهداء(2): عنوان : خدمت به خانواده شهدا، خدمت به فرهنگ ايثار و شهادت است -------------------------------------------------- شیراز - جهاد رسانه ای شهید رهبر: در میان خادمین شهدا کسانی هستند که با هر مقام و منصبی همه به یک نام، «خادم‌الشهدا» در دیار خود در حال خدمت رسانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند. این تصاویر نمونه ای خدمت رسانی خادمین شهدا به خانواده معظم شهدا در گلزار شهدای شهرستان شیراز است. متن :