ستاد مرکزی راهیان نور کشور 30 تير 1396 ساعت 19:02 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10277/1/گزارش-تصویری-بازدید-زائرین-راهیان-نور-یادمان-شهدای-والفجر4 -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4 عکاس: محمدعلی هادی زاده -------------------------------------------------- متن :