ستاد مرکزی راهیان نور کشور 5 تير 1398 ساعت 12:49 http://www.rahianenoor.com/fa/news/14624/لوح-یادمان-باشگاه-افسران -------------------------------------------------- مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد؛ عنوان : لوح| یادمان باشگاه افسران سرزمین مجاهدت های خاموش -------------------------------------------------- متن : جهت دریافت طرح با کیفیت بالااینجاکلیک کنید. مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد؛ لوح| یادمان باشگاه افسران سرزمین مجاهدت های خاموش نماد مقاومت و ایستادگی یادمان باشگاه افسران سنندج، یکی از نمادهای مقاومت و ایستادگی رزمندگان و فرزندان امام است. تعدادی از پاسداران، نیروهای ارتش و پیشمرگان مسلمان کُرد با تصرف سنندج توسط ضدانقلاب، در باشگاه افسران به دلیل اشرافیت به منطقه مستقر شدند و دفاعشان از این نقطه شروع شد.